Grip op de knip!

Steeds meer Nederlanders hebben moeite om grip te houden op hun financiën. Zo steeg het aantal mensen dat vorig jaar hulp zocht bij Humanitas voor hun thuisadministratie met 13%. Volgens Humanitas komt dit doordat steeds minder instanties papieren rekeningen en brieven versturen en als gevolg hiervan de gegevens van mensen verspreid staan over meerdere websites. Met name ouderen verliezen hierdoor het overzicht van wat er binnen komt, maar nog meer van wat er uit gaat.

De trend van digitalisering is natuurlijk niet tegen te gaan. De vraag is hoe mensen er zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Volgens het Nibud zou het voor mensen makkelijker moeten worden assistentie te krijgen bij hun thuisadministratie.

Ook jongeren blijken lang niet altijd hun financiën op orde te hebben, omdat ze de benodigde kennis niet hebben. “Velen weten niet hoe ze bij de overheid toeslagen kunnen aanvragen. En ze hebben moeite met de juiste vakjes aan te vinken als het gaat om de aanvraag van hun studiefinanciering”, aldus een woordvoerster van het Nibud. Volgens Roeland van Geun, lector Armoede en Participatie, vragen veel jongeren niet eens zorgtoeslagen aan, omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben.

“Het probleem ligt voor een groot deel bij de websites van deze instanties”, aldus Patricia Boon van DFT Geld. “De sites zijn vaak moeilijk te begrijpen. Het taalgebruik is lastig en het design is niet altijd handig.” Wanneer de websites van financiële diensten duidelijker zouden zijn, is het voor mensen makkelijker om bijvoorbeeld de juiste toeslagen aan te vragen.

“Er is met oog op de steeds verder gaande digitalisering van financiële diensten dus duidelijk behoefte bij de consument naar overzichtelijke en begrijpelijke informatie over hun financiën.