‘ByDeHand voor jongeren’

is een social impact platform

Omdat een positieve maatschappelijke impact onderdeel is van onze missie. Daarom zetten wij het ByDeHand-platform in als hulpmiddel om financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. Aan alle jongeren, ouders, scholen en andere betrokken instanties: doe mee!

Hieronder vind je meer informatie. Heb je ideeën of vragen? Of vertegenwoordig je een (maatschappelijke) organisatie en wil je ons steunen?

Mail ons, op: info@bydehand.eu

Welk probleem willen wij aanpakken?

Volwassen worden doe je niet alleen en dat geldt ook voor je (financiële) zaken. Jongeren moeten echter steeds meer regelen, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, maar hebben daarvoor niet altijd genoeg kennis of hulp in de buurt. Ook veel ouders, scholen en andere betrokkenen vinden het lastig om jongeren hierbij te begeleiden.

Je zaken niet goed op orde hebben leidt niet alleen tot stress, maar heeft ook financiële gevolgen en verhoogt het risico op schulden. Onderzoek toont de ‘maatschappelijke schade’ in Nederland:

Subgroep Omvang subgroep Administratie niet op orde Zorgtoeslag niet geregeld Huurtoeslag niet geregeld Geen belastingteruggave Studieschuld Duo Overige leningen of schulden Ervaart schulden als last
HBO/WO 635.000 47% 7% 10% 5% 73% 33% 50%
MBO 455.000 49% 17% 16% 20% 26% 37% 55%

Niet aangevraagde zorgtoeslag

bydehand zorgtoeslag social impact

Belasting niet teruggevraagd

bydehand belasting terugvragen social impact

Niet aangevraagde huurtoeslag

bydehand huurtoeslag social impact

Boete niet op tijd stopzetten OV

bydehand ovchipkaart boete social impact

*Op basis van samengestelde gegevens uit diverse onderzoeken, o.a. van NIBUD

ByDeHand biedt:

Eigen omgeving
 • Jongeren kunnen in hun eigen centrale omgeving toenemend zelfstandig hun persoonlijke en financiële zaken regelen
Duurzame follow-up
 • Jongeren kunnen met hun eigen account toenemend zelfstandig hun persoonlijke en financiële zaken regelen
Hulpmiddel
 • (Maatschappelijke) stakeholders kunnen ByDeHand gebruiken bij de begeleiding van jongeren

Resultaat

Bijdrage aan maatschappij:

 • Stimuleren van de (financiële) zelfredzaamheid jongeren
 • Preventie
 • Participatie
 • Minder schulden, minder maatschappelijke schade
 • Financieel overzicht (kasboekje)

Maatschappelijke opbrengst (€)*:

 • Wel recht op zorgoeslag, huurtoeslag en belastingteruggave maar niet geregeld? €3.500,-
 • Voorkomen OV-boete: €125,-
 • Voorkomen van rood staan, kwijtschelding afvalstoffenheffing, betere keuzes voor zorgverzekering, overige verzekeringen, energiecontracten, TV/internet, etc. (niet te berekenen)

* Bedragen in euro per persoon per jaar

Hoe bereiken we onze doelstelling?

 • Zoveel mogelijk jongeren en ouders direct bereiken via (online) marketing kanalen
 • Samenwerken met partners: overheid, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven
 • (Free) publicity
 • Sponsoring binnenhalen om ByDeHand voor jongeren gratis te maken en te houden
 • Het ByDeHand-platform steeds beter blijven maken

ByDeHand voor jongeren wordt al gesteund door:

bydehand logo lucretius social impact

bydehand logo
Top